Υποτροφία Βουλγαράκη Γεωργίου σε μαθήτρια/μαθητή της Β΄ Λυκείου για φοίτηση στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε 05 Ιουνίου, 2018

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ προσφέρουν από το σχολικό έτος 2018-2019 μία πλήρη υποτροφία σε μαθητή που θα φοιτήσει στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Η υποτροφία καλύπτει τη φοίτηση της μαθήτριας/του μαθητή για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου με την προϋπόθεση να συνεχίσει να διακρίνεται στα μαθήματα και τη διαγωγή της/του. Η υποτροφία αποτελεί ευγενική χορηγία του αποφοίτου του σχολείου και διακεκριμένου επιστήμονα του CERN, Βουλγαράκη Γεωργίου.

Κριτήρια επιλογής της μαθήτριας/του μαθητή:

Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών (σε ύλη που θα ανακοινωθεί) κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια καθώς και οι επιδόσεις της μαθήτριας/του μαθητή στην Α΄ Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ στο τηλ. 23510 31111 για περαιτέρω ενημέρωση και για να δηλώσουν συμμετοχή ως την Παρασκευή 15 Ιουνίου.