Καλά Χριστούγεννα

Αναρτήθηκε 21 Δεκεμβρίου, 2018

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα

στους μαθητές, τους γονείς , το προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ

και σε όλο τον κόσμο