Δευτέρα 14 Ιανουαρίου - όλες οι βαθμίδες λειτουργούν κανονικά

Posted on January 08, 2019

Κανονικά λειτουργούν όλες οι βαθμίδες του σχολείου τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019