Το πρόγραμμα του σχολείου μας Open Science Schooling παρουσιάστηκε σε Τηλεοπτικό δίκτυο της Πορτογαλιας

Αναρτήθηκε 06 Μαρτίου, 2019

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο "Open science schooling" στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας παρουσιάστηκε σε εθνικής εμβέλεις τηλεοπτικό δίκτυο της Πορτογαλίας 

 

https://www.rtp.pt/madeira/sociedade/escola-goncalves-zarco-acolhe-projeto-europeu-na-area-das-ciencias_23464?fbclid=IwAR2RtE24zj5BSytmRgiaoPIOtTo2DUCnutu9QnYXaIqh4jANQGNK5IVSaWk