Υποτροφίες 2019 Εξεταστέα ύλη

Αναρτήθηκε 11 Απριλίου, 2019

 

Υποτροφίες σε δύο μαθήτριες/μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου για φοίτηση στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ προσφέρουν από το σχολικό έτος 2019-2020 μία πλήρη υποτροφία σε μαθητρια/τή που θα φοιτήσει στην Α’ τάξη και μία υποτροφία σε μαθητρια/τή που θα φοιτήσει στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Η υποτροφία καλύπτει τη φοίτηση της μαθήτριας/του μαθητή για τις τρεις ή δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου αντίστοιχα, με την προϋπόθεση να συνεχίσει να διακρίνεται στα μαθήματα και τη διαγωγή της/του. Η υποτροφία της Β’ Λυκείου αποτελεί ευγενική χορηγία του αποφοίτου του σχολείου και διακεκριμένου επιστήμονα του CERN, Βουλγαράκη Γεωργίου.

Κριτήρια επιλογής της μαθήτριας/του μαθητή:

Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια καθώς και οι επιδόσεις των μαθητριών/των στη Γ’ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ στο τηλ. 23510 31111 για περαιτέρω ενημέρωση και για να δηλώσουν συμμετοχή ως 31 Μαΐου 2019. Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε την εξεταστέα ύλη.

 

 Εξεταστέα Ύλη για Α΄ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (διάρκεια εξέτασης 1,5 ώρα)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

 1. Ρατσισμός ( Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί)
 2. Ειρήνη – πόλεμος
 3. Εθελοντισμός ( Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών)

ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 • Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
 • Δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις
 • Χρήση μεταφορικής (συνυποδηλωτικής) και κυριολεκτικής (δηλωτικής) γλώσσας

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 • Συνώνυμα
 • Αντώνυμα
 • Ομόρριζα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (1,5 ώρα)

 • Αφηγηματικές τεχνικές (αφηγηματικοί τρόποι και τύποι αφηγητή)
 • Εκφραστικά μέσα και σχήματα λόγου

Επισήμανση:

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας θα κληθούν να ανταποκριθούν μεταξύ άλλων και σε μια άσκηση δημιουργικής γραφής.

ΆΛΓΕΒΡΑ   (1,5 ώρα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: Πράξεις πολυωνύμων, αξιοσημείωτες ταυτότητες, παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, πράξεις ρητών παραστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εξισώσεις 2ου βαθμού, ανισώσεις με έναν άγνωστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  (1,5 ώρα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ισότητα τριγώνων, ομοιότητα τριγώνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ2: Τριγωνομετρικοί αριθμοί, τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών, σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας.

 

Εξεταστέα Ύλη για Β΄ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (1,5 ώρα)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

 1. Χάσμα γενεών
 2. Γλώσσα – διάλογος
 3. Αναλφαβητισμός–Ψηφιακός Γραμματισμός

ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 • Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
 • Ενεργητική – παθητική σύνταξη
 • Τρόποι συνοχής κειμένου
 • Χρήση μεταφορικής (συνυποδηλωτικής) και κυριολεκτικής (δηλωτικής) γλώσσας

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 • Συνώνυμα
 • Αντώνυμα
 • Ομόρριζα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (1,5 ώρα)

 • Αφηγηματικές τεχνικές (αφηγηματικοί τρόποι και τύποι αφηγητή)
 • Εκφραστικά μέσα και σχήματα λόγου

Επισήμανση:

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας θα κληθούν να ανταποκριθούν μεταξύ άλλων και σε μια άσκηση δημιουργικής γραφής.

ΑΛΓΕΒΡΑ  (3 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι πραγματικοί αριθμοί :οι πράξεις και οι ιδιότητες τους ,παραγοντοποίηση, διάταξη, απόλυτη τιμή και ρίζες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εξισώσεις: επίλυση εξισώσεων 1ου βαθμού και 2ου βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ανισώσεις: επίλυση ανισώσεων 1ου και 2ου βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συναρτήσεις