Βρεφονηπιακός και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΠΛΑΤΩΝ - Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεκίνησαν

Αναρτήθηκε 12 Ιουνίου, 2019

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις για

το Βρεφονηπιακό σταθμό ΠΛΑΤΩΝ  (Επωνυμία δομής  77122 Πλατων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί 

 Κατηγορία θέσης Α1.2: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών. 

 Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

και το ΚΔΑΠ ΠΛΑΤΩΝ  (Επωνυμία δομής 81105 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΠΛΑΤΩΝ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Γ: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

 Κατηγορία θέσης Γ1: Παιδιά από 5 έως 12 ετών

 

Αναλυτικές πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση:  https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2019

Απευθύνεται σε  Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών

Οι ενδιαφερόμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/οί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/οι ή β) να είναι άνεργες/οι.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στην παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Για πληροφορίες και καθοδήγηση για τη συμπληρωση της αίτησης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 23510 31111