Μήνυμα απο τη Διεύθυνση

Οραματιστήκαμε και λειτουργούμε ένα Σχολείο, που η αποστολή του είναι:

η καλλιέργεια του πνεύματος

με την προσφορά γνώσεων μέσα από ατομική και ομαδική δημιουργία,
 

η διαμόρφωση χαρακτήρων,

που θα αποδέχονται και στηρίζουν τις κοινωνικές αξίες και

η διάπλαση υγιούς σώματος,

μέσα από τη δυναμική πλουσίων αθλητικών προγραμμάτων.

Πιστεύουμε σ` ένα Σχολείο εργασίας, συνεργασίας και συμμετοχής μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.